Saopštenje Upravnog odbora o kandidatima za generalnog direktora RTS-a

Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije je, u skladu sa članom 7 Pravilnika o postupku i uslovima izbora imenovanih lica, na današnjoj 52. redovnoj sednici, otvorenoj za javnost, razmotrio pristigle prijave kandidata za imenovanje generalnog direktora RTS-a po raspisanom javnom konkursu.

Upravni odbor je konstatovao da je blagovremeno stiglo 5 prijava, i to:
1. Vasko Vasović
2. Svetislav Nedeljković
3. Vladimir Palikuća
4. Dragan Bujošević
5. Marko Milutinović

Pregledom prispelih prijava, Upravni odbor je konstatovao da sledeći kandidati u formalno-pravnom smislu ispunjavaju uslove konkursa:

1. Vasko Vasović
2. Marko Milutinović

Upravni odbor je konstatovao da sledeći kandidati u formalno-pravnom smislu ne ispunjavaju uslove konkursa:

1. Svetislav Nedeljković (ne ispunjava uslov u pogledu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u trajanju od 10 godina).

2. Vladimir Palikuća (ne ispunjava uslov u pogledu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u trajanju od 10 godina).

3. Dragan Bujošević (prijava na konkurs nije potpisana)

U skladu sa čl. 5 Pravilnika o postupku i uslovima izbora imenovanih lica, Upravni odbor će, nakon razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, odluku o imenovanju generalnog direktora doneti u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs.


06.7.2020. godine
UPRAVNI ODBOR JMU RTS