Borba protiv nasilja nad ženama mora da se nastavi

U izveštaju o primeni Istanbulske konvencije u Srbiji pohvaljuju se napori vlade na suzbijanju nasilja nad ženama, ali i ukazuje da je potrebno obezbediti više sredstva u državnom budžetu za borbu protiv nasilja nad ženama i omogućiti besplatnu pravnu pomoć za žrtve svih oblika nasilja.

U prvom izveštaju Ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) u kome se ocenjuju mere koje je Srbija preduzela radi primene Istanbulske konvencije, pozdravlja se politička posvećenost srpskih vlasti u iskorenjivanju rodno zasnovanog nasilja i napredak ostvaren u zakonodavstvu i praksi.

Izveštaj su novinarima predstavili izvestilac za Srbiju Simona Lanzoni i šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkemper.

Ukazano je da su potrebni dodatni napori za suzbijanje svih vrsta nasilja nad ženama koje su obuhvaćene Istanbulskom konvencijom, a ne samo na nasilje u porodici.

U Srbiji, kako se navodi, nema dovoljno specijalizovanih službi za podršku žrtvama nasilja i pretežno ih vode nevladine organizacije sa ograničenim budžetima.

Navodi se da nijedan od nedavno usvojenih zakonskih propisa ne predviđa saradnju državnih institucija i tih organizacija zbog čega GREVIO poziva srpske vlasti da uspostave dijalog sa ženskim organizacijama i osiguraju odgovarajuće finansiranje stručnih službi koje daju podršku žrtvama nasilja, uključujući dugoročne grantove.

Takođe, pozivaju vlasti u našoj zemlji da smanje zavisnost od međunarodnih donatora i obezbede više sredstva u državnom budžetu za borbu protiv nasilja nad ženama.

U izveštaju se ukazuje i da deci koja su svedoči porodičnog nasilja mora biti obezbeđeno terapeutsko savetovanje i podrška, da treba prekinuti praksu odvajanja dece od nenasilnih roditelja i njihovog smeštanja u hraniteljske domove i, ukoliko je moguće, omogućiti im da ostanu uz takvog roditelja u njihovom domu.

Sudovi bi, kako se dodaje, trebalo da ograniče prava na starateljstvo i posetu nasilnom roditelju kada je to opravdano kako bi se zagarantovala bezbednost i najbolji interes deteta.

Uvođenje hitnih sudskih zabrana značajno je poboljšalo izglede da žene izbegnu nasilje i dobiju neposrednu zaštitu, ocenjuje se i dodaje da je od 2012. godine broj osoba optuženih za nasilje nad ženama u porastu, ali da je broj osuđenih za većinu vrsta nasilja nad ženama i dalje ekstremno nizak.

Dok žrtve porodičnog nasilja imaju pristup besplatnoj pravnoj pomoći, žrtve drugih oblika nasilja moraju da, kako se navodi, u dugotrajnom procesu dokazuju svoju podobnost zbog čega GREVIO poziva vlasti da sprovedu odredbu koja predviđa besplatnu pravnu pomoć za sve.

broj komentara 0 pošalji komentar