Jubilej ETF-a, najveći izazov zadržati diplomce u zemlji

Dan Elektrotehničkog fakulteta ove godine protiče u obeležavanju 125. godišnjice nastave elektrotehnike na Univerzitetu u Beogradu.

Trenutno na ETF-u studira više od četiri hiljade studenata. Da je moguć visok prosek i rad uz studije, svedoče najbolji diplomci.

"Trenutno studiram master i radim u 'Majkrosoft' razvojnom centru tako da mi je plan da u narednih par godina ostanem u Srbiji, da radim i studiram", kaže Janko Šuštešić koji ima prosek 10.

"Za mene znači jer sam uvek pri vrhu nekih spiskova samo zbog proseka i zbog toga sam radila više praksi", rekla je Marija Kostić sa prosekom 9,96.

Uprkos prostornim i materijalnim problemima, nedovoljnom broju profesora i asistenata, veruju da će ostati na vrhu našeg obrazovnog sistema. Najvažnije pitanje je kako diplomce zadržati u zemlji.

"Naši studenti, zahvaljujući visokom kvalitetu svog obrazovanja, lako nalaze put i do kompanija u insostranstvu i do vrhunskih fakulteta i mislim da je to najveća šteta za ovo društvo", smatra dekan ETF-a Milo Tomašević.

"To su vrsni kadrovi koji će zaista pomoći da Srbija u tom smislu napreduje. To su onda mogućnosti i za stvaranje sopstvenog biznisa a ne samo uključivanje u veće sisteme. Sada je naš zadatak da obezbedimo uslove da najveći deo tih ljudi ostane u Srbiji", naglašava rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović.

Otuda jača saradnja sa privredom i resornim ministarstvima.

"Nama je upravo želja da ih zadržimo ovde i vrlo je važno da vidimo ne samo sa rukovodstvom već i sa studentima šta je to potrebno da kao država uradimo kako bi za njih bilo interesanto da ostanu u Srbiji", kaže ministar za rad i zapošljavanje Zoran Đorđević.

Fakultet koji je spojio tri veka, reakreditovao je svoje programe kako bi se odgovorilo novim naučnim tendencijama i putevima koji su otvoreni kroz asocijaciju univerziteta.

broj komentara 0 pošalji komentar