SANU danas ima 135 članova, četvrtina je mlađa od 65 godina

Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava 178 godina postojanja. Svaki četvrti akademik, od 135 članova SANU, ima manje od 65 godina.

Dan Akademije - 18. novembar

Na današnji dan 1861. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti, koje se smatra prethodnikom Srpske akademije nauka i umetnosti. Nakon ukidanja Društva 1864. godine, vrlo brzo se osniva Srpsko učeno društvo, a Srpska kraljevska akademija osnovana je 1886. godine zakonom kralja Milana Obrenovića. Sadašnje ime SANU je dobila 1947. godine.

Prvi akademici

Prve akademike je, prema Zakonu, imenovao kralj Milan. Akademija se tada sastojala iz četiri odeljenja – prirodnih nauka, filosofskih nauka, društvenih nauka i akademije umetnosti. Neki od prvih akademika su bili Stojan Novaković, Panta Srećković, Davorin Jenko, a prvi predsednik bio je Josif Pančić.

Akademici – dobitnici Nobelove nagrade

Nobelovu nagradu dobilo je 20 članova SANU, a neki od njih su Lavoslav Ružička, Ivo Andrić, Vladimir Prelog, Mihail Aleksandrovič Šolohov i Peter Handke.

Zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti

Sedište SANU nalazi se u Knez Mihailovoj ulici. Izgradnja je počela 27. marta 1914. godine, kada je kamen temeljac položio prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Zbog Prvog svetskog rata, izgradnja je završena tek 1924. godine, ali je Srpska kraljevska akademija zbog velikih troškova izgradnje svoju zgradu izdala u zakup i nije se uselila u nju. Zgrada je svečano otvorena 24. oktobra 1952. godine kada je ovo zdanje i zvanično postalo sedište Akademije.

Predsednici SANU

Najistaknutiji predsednici Akademije su, osim Josifa Pančića, bili Jovan Cvijić, Stojan Novaković, Slobodan Jovanović i Pavle Savić, dok je Sima Lozanić bio na čelu Akademije u dva navrata. Trenutni predsednik SANU je Vladimir Kostić, koji predsedava Akademiji od 2015. godine.

SANU trenutno ima 135 članova

Članove Akademije bira Skupština SANU. Članovi mogu biti redovni, dopisni i inostrani. Redovne članove biraju redovni članovi, dok ostale članove biraju redovni i dopisni članovi na osnovu predloga ogranaka Akademije.

Srpska akademija nauka i umetnosti trenutno ima 135 članova – 107 redovnih i 37 dopisnih članova. Prosečna starost članova je 73 godine, a jedna četvrtina je mlađa od 65 godina.

broj komentara 0 pošalji komentar