Osobe sa invaliditetom trče jedan maraton

Srbija je dobila 37 preporuka o tome šta treba da uradi do 2020. godine za unapređenje položaja osoba s invaliditetom. Preporuke se odnose na obrazovanje, zapošljavanje, posebno na otvorenom tržištu rada kao i na bržu deinstitucionalizaciju i razvoj servisa podrške.

Mnogi bi pozavideli Damjanu Tatiću na biografiji – magistrirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta, gde je i gost predavač. Predavao je i u Švajcarskoj, Španiji, Nemačkoj i objavio više od trideset naučnih radova. Predstavljao je Srbiju u Ujedinjenim nacijama kada je pisana Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

U vreme kada je studirao, bio je jedini student sa invaliditetom, a Pravni fakultet je bio neprisupačan.

"Kada pričamo o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom koristiću jednu sportsku analogiju – to teško može da bude sprint, to je jedan maraton. Mi smo sada na sredini te borbe za punu ravnopravnost i jednaku uključenost osoba sa invaliditetom u naše društvo", rekao je Damjan Tatić.

Pravni fakultet u Beogradu danas je jedna od najpristupačnijih institucija u gradu. Maraton trče i na lokalu, ruše barijere ali još mnogo toga nedostaje.

Dragana Petrović iz Udruženja distrofičara Jablaničkog okruga kaže da je u Leskovcu gorući problem nepostojanje odgovarajuće prilagođenog vozila, a potrebno je i zaposliti više osoba sa invaliditetom i obezbediti rampe u školama.

Damjan Tatić ističe da problem predstavlja Zakon o finansijskoj podršci porodica s decom.

"Nacionalna organizacija Srbije pokrenula je inicijativu kod Ustavnog suda za ocenu ustavnosti, jer su ranije roditelji dece s invaliditetom mogli da odu na plaćeno odsustvo. Sada se to uslovljava činjenicom da dete ne prima dodatak za pomoć i negu", navodi Tatić.

To su bile i neke od 37 preporuka Komiteta UN.

"Najveći broj preporuka odnosi se na pitanja nediskriminacije, dakle jednakog tretmana osoba sa invaliditetom u društvu, pre svega na tržištu rada pristupa zdravstvenim i socijalnim servisima, zatim velika pažnja je posvećena višestrukoj diskriminaciji, naročito kad su u pitanju žene i mlade devojke sa invaliditetom", istakla je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Bez osoba sa invaliditetom i njihovih udruženja ne može se odlučivati niti sprovoditi Konvencija. Preporuke su alat koji udruženjima olakšava da se bore za to da država, kao potpisnica Konvencije, i primenjuje njene odredbe.

broj komentara 0 pošalji komentar