Disleksija, važno uočiti problem na vreme

Dešavalo se da je tek u petom, šestom razredu otkriveno da neko dete ne zna da čita. To je disleksija i sve je češća kod dece u svetu i kod nas, i tek poslenjih decenija sistemski se proučava i traže rešenja za taj poremećaj.

O disleksiji se do 90-tih godina nije mnogo znalo iako je otkrivena sto godina ranije. Od tada se intenzivno proučava i radi na otklanjanju tog poremećaj.

Logoped Visoke škole socijalnog rada Neda Milošević rekla je da još uvek nisu pronađeni jasni uzroci, ali zna se da se u pitanju aktivnosti mozga.

"Takođe nešto popularnije u poslednje vreme su genetska istraživanja. Međutim, ono što za sigurno nju izaziva to jesu jezičke sposobnosti koje se razvijaju pre čitanja", kaže Miloševićeva.

Javlja se više kod muške dece. Primećuje se u drugoj, petoj, šestoj godini, uglavnom se podudari sa polaskom u školu, kada i počinje čitanje.

"Učiteljica je primetila da dete ima određene teškoće pri usvajanju veštine čitanja. Potražili smo podršku logopeda. I ja pomak primećujem", kaže majka deteta sa disleksijom.

Disleksija se posmatra kao sekundarna posledica jezičkih poremećaja.

"Osim jezičkih deficitarnih, disleksiju zapravo prouzrokuju i perceptivni deficiti, auditativni, dete ne percipira, ne pravi razliku između nekih bliskih sličnih glasova potom vizuelni ne može da upamti njihov oblik pa često meša ili na primer ne može dobro da memoriše određene reči", rekla je Miloševićeva.

Planira se obuka vaspitača u vrtićima kako bi oni na vreme mogli da uoče poremećaj ali i priprema posebnog programa rada sa predškolcima između pete i šeste godine koji imaju disleksiju.

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">