Do kraja godine policajci za probleme u lokalnoj zajednici

Do kraja godine trebalo bi da zaživi novi koncent rada policije u zajednici. Oko hiljadu policajaca svakodnevno će biti dostupni građanima za sve bezbednosne probleme - u ulici, bloku ili opštini u kojoj žive.

Vladimir Stojanov iz Odeljenja za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici kaže za RTS da je razvoj programa policije u zajednici traje još od 2002. godine.

Navodi da se od tada radilo na obuci polcajaca u saradnji sa civilnim sektorom i manjinskim zajednicama, kao i na normativnim planovima i strategijama.

Kako kaže Stojanov, ostalo je još da u Zakon o policiji, ugrade odredbe u kojima se navodi da je rad u zajednici prioritetan policijski posao i da se odrede službenici koji će se time baviti, što se očekuje do kraja godine.

Prema njegovim rečima, ideja je da se zasnuje novi odnos policije i građana od kojih se očekuje da ukažu na lokalne probleme i da učestvuju u njihovim rešavanju.

Stojanov objašnjava da je cilj je da policajci priđu građanima i motivišu ih da ukažu na bezbednosne probleme u svom kraju.

"Važan segment rada policije u zajednici je osnivanje lokalnih Saveta za bezbednost u gradovima i opštinama, kao bi se uspostavila lakša komunukacija policije i građana", kaže Stojanov.

Kada je reč o maloletničkoj delikvenciji, Stojanov ističe da su ti saveti prava adresa za rešavanje te vrste problema.  

Stojanov napominje da će u programu biti policajci koje građani već viđaju svaki dan u svojoj ulici.

broj komentara 0 pošalji komentar