Na pragu bolje saradnje univerziteta u Tibingenu i Beogradu

Profesor logike i filozofije jezika Univerziteta u Tibingenu, Peter Šreder-Hajster, postao je počasni doktor Univerziteta u Beogradu. Profesor Šreder-Hajster kaže da bi naredni korak u saradnji univerziteta u Tibingenu i Univerziteta u Beogradu mogao da bude u okviru programa ERAZMUS PLUS Evropske unije na polju razmene studenata, profesora i istraživača.

Profesor Peter Šreder-Hajster danas je jedan od najuglednijih stručnjaka u obalsti logike i filozofije. Trenutno je i generalni sekretar Odeljenja pri Međunarodnoj uniji za istoriju i filozofiju nauke. Višedecenijska saradnja sa našim naučnicima, potvrđena je i priznanjem Beogradskog univerziteta.

"To je nešto što nikada ne bih očekivao. Političari dobijaju ovakvu vrstu priznanja ali ne i neko iz moje oblasti istraživanja. Ovo je za mene velika čast kao i za moj univerzitet. To će naravno intenzivirati veze između mene i mog univerziteta i Beogradskog univerziteta i mojih ovdašnjih kolega. Ja sam ovde bio prvi put, koliko se sećam početkom osamdesetih. Od tada smo imali veoma intenzivnu saradnju u oblasti formalne logike, a posebno u teoriji istine i teoriji dokaza", kaže o prizanju koje je dobio profeseor Peter Šreder-Hajster sa Univerziteta u Tibingenu, Nemačka.

Ovaj čin će doprineti i boljoj afirmaciji logike u našem obrazovnom sistemu, smatraju profesori.

"Nadam se da će koristiti unapređenju obrazovanja u Srbiji. Jer to što mi nismo afirmisani i nije prepoznata naša vrednost u tome je samo posledica neobrazovanja i zaostalosti od koje mi još uvek patimo", smatra profesor Kosta Došen sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tako je dugogodišnja saradnja i formalizovana, ali i doprinosi jednom od glavnih ciljeva univerziteta - internacionalizaciji.

"Saradnja sa poznatim svetskim univerzitetima omogućava s jedne strane veču mobilnost nastavnika i studenata, Tako da kroz saradnju, pre svega u pogledu istraživanja ali s druge strane i mogućnost mobilnosti studenata koji imaju na taj način uvvid i u neku drugi pogled na svet", kaže profesor Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu

I sam profesor Šreder Hajster kaže da je najvažniji sledeći korak u saradnji zajedničko učešće u programu ERAZMUS PLUS koji omogućava veću mobilnost studenata, profesora i istraživača.

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">