Čitaj mi!

Rok za Megatrend da popravi kvalitet studija

Komisija za akreditaciju utvrdila je da doktorske studije na Megatrend univerzitetu nisu na zadovoljavajućem novou i dala im je rok od mesec dana da otklone uočene nepravilnosti.

Potpredsednica Komisije za akreditaciju (KAPK) Vera Vujčić rekla je Tanjugu da je u redovnoj spoljnoj proveri kvaliteta Megatrenda, analizom izveštaja o samovrednovanju, uočeno da većini odbranjenih doktorata nije prethodilo objavljivanje rada u nekom referentnom časopisu.

Treba da navedu u kojim su časopisima bile objavljene sve odbranjene doktorske teze. To je važno kako bi se sprečili plagijati, objasnila je Vujčić.

"Na taj način pre odbrane disertacije sa njenom sadržinom, osim mentora i kandidata, upoznaje se i stručna javnost koja može da reaguje ukoliko se plagijat pojavi", dodala je.

Kaže i da na tom univerzitetu nije dosledno urađena ni kategorizacija naučnih radova u skladu sa kriterijumima Ministarstva prosvete i nauke.

Zbog ovih, ali i drugih nedostataka u radu, Megatrendu je izrečena mera naknadnog praćenja i dat je rok da se nepravilnosti otklone.

Vujčić pojašnjava da je mera praćenja novina koja je uvedena krajem prošle godine po preporuci Evropske mreže akreditacionih agencija (ENKVA), čija je članica od nedavno i KAPK.

Mera praćenja i Pravnom fakultetu u Kragujevcu 

Osim Megatrenda mera praćenja izrečena je Fakultetu za primenjenu ekologiju (FUTURA), ali i Pravnom fakultetu u Kragujevcu.

"Ovu meru izrekli smo i Pravnom fakultetu u Kragujevcu zbog afere "Indeks" da unaprede procedure izvođenja ispita kako bi se zaštio integritet fakulteta", pojašnjava naša sagovornica.

Kako sudski postupak i dalje traje, a optuženi profesori rade, Vujčić kaže da je od fakulteta traženo da uvedu specijalne procedure komisijskog ispitivanja.

Potpredsednica KAPK pojašnjava da spoljna provera kvaliteta i izrečene mere naknadnog praćenja predstavljaju vid pomoći ustanovama kako bi unapredile rad, a nisu mera kažnjavanja.

Komisija je predvidela rok u kom nepravilnosti treba da se otklone, a fakulteti i univerziteti mogu tražiti da se on produži.

"Samo ukoliko ustanova odbije da ukloni nepravilnosti to može biti razlog da se traži vanredna akreditacija, koja je preduslov za dobijanje dozvole za rad", naglašava Vujčić.

To što su pojedinim fakultetima i univerzitetima izrečene mere praćenja nije ništa dramatično, kaže pofesorka Vujčić i dodaje da bi to moglo biti ekvivalent aktu upozorenja kod akreditacije fakulteta. To je mera koja je fakultetima često izricana i gde se ustanovi daju preporuke da otkloni nedostatke.

Mera praćenja nedavno je uvedena, a Vujčić dodaje da će ona verovatno ubuduće biti često izricana.

broj komentara 0 pošalji komentar