Čitaj mi!

Održana radionica u okviru projekta "Upravljanje vodama u vanrednim situacijama u slivu reke Save"

U Županji u Hrvatskoj je održana Regionalna radionica u okviru projekta Upravljanje vodama u vanrednim situacijama u slivu reke Save. Tema radionice bila je "Priprema simulacije štabne vežbe: Nesreća s izlivanjem velike količine naftnih derivata iz industrijskog postrojenja u slivu reke Bosne i delovanje u slučaju poplava".

Radionica je organizovana je u saradnji sa Institutom za vodoprivredu "Jaroslav Černi" iz Republike Srbije, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR kao i Međunarodnom komisijom za sliv reke Save.

Svrha ove radionice bila je priprema simulacije štabne vežbe pod nazivom: "Zagađenje reke Save iz industrijskog postrojenja u slivu reke Bosne i delovanje štaba u slučaju poplava", koja će se održati u maju 2022. godine.

Učesnici iz Bosne i Hercegovine i Srbije analizirali su scenario ove štabne vežbe i utvrdili jasne uloge koje će različite institucije u te dve države imati tokom njene realizacije.

Takođe, simulirani su protokoli komunikacije i donošenja odluka i razvijen je scenario za krizno reagovanje nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i Srbiji u slučaju sličnih kriznih situacija.

Učesnici su kroz razmenu već postojećih iskustava stekli nova znanja, dotakli se novih pitanja i dilema te definisali smernice koje će omogućiti dalje uspešne aktivnosti WACOM projekta, u interesu zaštite svih država u slivu reke Save.

Radionica je prvenstveno bila namenjena učesnicima iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ali je zbog finansijskih pravila Evropske unije i Programa transnacionalne saradnje – Interreg Dunav organizovana u Republici Hrvatskoj kao članici Evropske unije.