Čitaj mi!

Nemačka u malom - četvrt u Berlinu gde građani glasaju isto kao u celoj zemlji, da li će tako biti i sada

U jednoj četvrti Berlina rezultati glasanja na izborima za Bundestag 2013. i 2017. bili su skoro identični sa rezultatima koje su stranke postigle u celoj zemlji. Zašto je to tako?

U delu Berlina koji čini izborni okrug Rajnikendorf živi oko 266.000 ljudi. Ima tamo i puno šuma i voda. Zvuči idilično, i ima puno mesta na kojima je zaista tako.

Ali, Rajnikendorf je pun suprotnosti - tu je naselje Fronau zasnovano početkom 20. veka s luksuznim vilama u engleskom stilu, ali tu je i četvrt Merkišes, nastala 60-ih godina, gde u stambenim neboderima živi više od 40.000 stanovnika na oko tri kvadratna kilometra. Fronau ima manje od 17.000 stanovnika na dvostruko većoj površini.

Između tih krajnosti može se susresti sve što se i inače može naći u Nemačkoj: selo Libars uz reku i konjušarnicama, Tegel s pristaništem za parobrode i bivšim aerodromom, Vitenau i Borzigvalde s velikim poslovnim zonama.

Rajnikendorf, koji je nakon Drugog svetskog rata pripadao Francuskom sektoru i bio je deo Zapadnog Berlina, nije danas homogeni deo nemačke prestonice, ni društveno ni ekonomski.

Rajnikendorf je već duže reprezentativan

Stanovništvo Rajnikendorfa obuhvata čitav spektar nemačkog društva: dobro obrazovane koji puno zarađuju, široki srednji sloj, brojne penzionere i primaoce socijalne pomoći. Berlin-Rajnikendorf je po svemu sudeći Nemačka u malom.

A to se odražava i na izborima. Izborni okrug 77, dakle Rajnikendorf, imao je na izborima za Bundestag 2013. i 2017. rezultate glasova gotovo identične za rezultatom koji su stranke ostvarile na nivou cele zemlje. Prosečno odstupanje je iznosilo samo 0,8 posto. To je najmanje odstupanje u poređenju sa svih 299 izbornih okruga u zemlji.

Možda je to samo slučajnost? Kako god, dva puta je ispalo da su tih par stotina hiljada ljudi bili reprezentativni za celu Nemačku - sa više od 60 miliona glasača u zemlji sa više od 83 miliona stanovnika.

U nedelju (26.9.) će se pokazati da li će Rajnikendorf sačuvati taj status i ostati reprezentativan za celu Nemačku. Tada će se glasati u 299 izbornih okruga od kojih svaki ima po oko 250.000 nemačkih državljana - dakle stanovnika s pravom glasa.