Читај ми!

Историјски архив Топлице у новом простору и дигиталном облику

Историјски архив Топлице чува документа старија од век и по из све четири општине Топличког округа. За потребе корисника 4.000 метара архивске грађе смештено је на новим полицама простора адаптираног по највишим стандардима

Грађевинску дозволу издату пре пола века, Предраг Славковић из Прокупља, нашао је у Историјском архиву Топлице за само неколико минута.

Грађани најчешће траже документацију везану за реституцију и повезивање радног стажа, али и трагају за својим коренима јер има сачуваних докумената још из 19. века.

„Најстарији документ који чувамо је двојезична турска тапија из 1884. године. Највећи део грађе настао је после Другог светског рата. Грађу делимо на фондове, породичне, личне и збирке“ наводи Ана Kаличанин, архивар.

Архив је основан пре 85 година и радио је у лошим условима. Последњих година у опремању простора уложено је више од двадесет милиона динара, а само протекле године Министарство културе и Град Прокупље издвојили су готово половину те суме како би ова установа трајно решила проблем чувања архивске грађе.

„Ми смо радили и функционисали у три канцеларије, сада имамо преко 500 квадрата канцеларијског простора за сређивање архивске грађе. Некада смо имали статичне металне полице, сада имамо архивске металне полице. У тим класичним статичним металним полицама у једном оваквом депоу могло је да се смести до 300 метара дужних архивске грађе, сада у једном оваквом депоу који поседује покретне архивске полице може да се смести до 550 дужних метара архивске грађе“, наглашава Милан Стојановић, директор Историјског архива Топлице.

Kомплетна архивска грађа преко 600 фондова чува се и у електронсом облику.