Шта је шумадијским и поморавским привредницима привлачно у Програму финансијске подршке Владе Србије

На отежане услове пословања током пандемије Ковид-а 19, Влада је одговорила Програмом финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства . Тиме је, преко Фонда за развој, подржала привреднике да под повољним условима добију кредите и очувају пословну активност. У Регионалној агенцији за економски развој Шумадије и Поморавља увелико се потписују уговори за кредите.

Сет мера које је држава донела обухвата долажење до обртних средстава и одржавање текуће ликвидности. У протеклом периоду, за многе предузетнике привредна активност је стала а остале обавезе према пословним партнерима, запосленима и држави.

Међу њима је и агенција "Лазар инсерт ", која се бави инсталацијом софтвера.

Саша Ђорђевић каже да преко два месеца није било никаквих прихода! Средства из Владиног програма ће послужити да се неки фиксни трошкови намире и да се функционише у наредном периоду.

 Регионална агенција даје базичне информације потенцијалним корисницима, помажем им  да прикупе различиту документацију, даје инструкције како да их  комплетира, ради проверу исправности  и организује потписивање, наводи њен директор Ненад Поповић.

За реализацију програма намењене су  24 милијарде динара. Кредити износе  од 200.000 динара за предузетнике, до 120 милиона динара за привредне субјекте.

У Регионалној агенцији истичу да су камате један посто на годишњем нивоу, период отплате је 36 месеци, рачунајући и грејс период од 12 месеци. До сада је обрађено више од  180 захтева, потписно је 27 уговора са привредницима, којима су  одобрени кредити за обртна средства и одржавање ликвидности.