Читај ми!

Министарство донело препоруке за смањење потрошње енергије, који су савети за домаћинства

Министарство рударства и енергетике донело је предлоге препорука за државну управу, јединице локалне самоуправе, предузећа у државном власништву, привреду и домаћинства за смањење потрошње електричне и топлотне енергије.

Када је реч о домаћинствима, предлози препорука односе се на рационалније коришћење, пре свега електричне енергије.

Министарство ће упутити молбу ЈП ЕПС да опширније могућности за смањење потрошње електричне и топлотне енергије за домаћинства доставља уз рачуне за утрошену енергију, а предлог препоруке је и да ЈП ЕПС стимулише штедњу одобравањем додатних попуста за купце који смање месечну потрошњу у односу на исти месец претходне године.

Такође, један од предлога препорука је и подизање јавне свести о важности енергетске ефикасности, рационалне употребе енергије и коришћење ОИЕ са циљем смањења потрошње.

Када је реч о локалним самоуправама, органима државне управе, државним предузећима, јавним установама и привреди, предлог препорука су рационалнија употреба јавне расвете, ограничење рада декоративне расвете на јавним објектима, коришћење лед расвете, замена столарије и генерално унапређење енергетске ефикасности, постављање соларних панела, прелазак са грејања на струју на други вид грејања и коришћење топлотних пумпи, што би требало да омогући смањење потрошње енергије за 15 одсто у односу на исти период прошле године.

Посебно је важан предлог препоруке да сва јавна предузећа направе план уштеде потрошње, а да ЈП у енергетском сектору направе и планове за смањење губитака дистрибутивне и преносне мреже.

Детаљнији подаци и предлози препорука за смањење потрошње електричне и топлотне енергије налазе се на линку:

https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/saopstenja/predlog-preporuka-za-smanjenje-potrosnje-elektricne-i-toplotne-energije

Предлог препорука за предузимање мера у домаћинствима

Уштеда на топлој води:

Коришћење бојлера за припрему топле воде само када је потребна, термостат бојлера подесити на температуру загревања до 60 степени.

Уштеде на расхладним и грејним уређајима:

 • постављање фрижидера на 4 °C, а замрзивача на -18 °C како би се обезбедио оптимум у потрошњи;
 • разумно коришћење грејних уређаја у свом дому;
 • у току дана користити сунце што више за осветљење као и за загревање простора у грејној сезони, а током ноћи спустити ролетне и завесе;
 • не покривати грејне елементе и уређаје намештајем или одећом јер на тај начин емитују мање топлоте.

 Уштеде код машина за прање веша и суђа:

 • користити машину за прање судова и веша тек када је пуна, јер је енергетски много ефикасније;
 • избегавати сушење веша у сушилицaма, сушити веш на ваздуху;
 • треба користити програм на нижим температурама прања јер се тако може уштедети значајна количина енергије.
Уштеда енергије приликом припреме хране:
 • треба кувати у поклопљеној посуди јер се тако штеди до 20% енергије, такође треба користити посуде које су величином сразмерне грејној површини како би се избегао губитак од 20% енергије;
 • када вода прокључа, јачину грејања посуде треба смањити на најнижу могућу температуру при којој ће вода да настави да кључа. На овај начин може се уштедети и до 60% енергије;
 • најекономичније кување обавља се у експрес лонцу којим се време кувања и утрошена електрична енергија смањују за два до три пута;
 • искључивањем рерне 10 минута пре краја печења може се уштедети до 20% енергије;
 • приликом коришћења рерне, пожељно је што мање је отварати јер се при сваком отварању врата рерне изгуби 20% топлоте.
Уштеда енергије код расвете и осталих електричних уређаја:
 • гасити светла у собама у којима се не борави;
 • велике уштеде могу се остварити заменом обичних сијалица са ужареним влакном лед метал-халогеним сијалицама. Ове сијалице троше и до 10 пута мање енергије од обичних;
 • искључити рачунар након завршетка рада са њим;
 • искључити пуњаче батерија из утичница;
 • заменити старе сијалице лед сијалицама;
 • редовно мењати филтере на грејним уређајима;
 • искључивање декоративних расвета на стамбеним зградама и породичним кућама.
Загревање простора:
 • препоручене температуре за просторије:
 • за случај да се седи и дуже борави ова температуре треба да буде 20–21 °С,
 • за простор у коме спавамо 18 °С,
 • за просторије у којима због одласка на посао и школу током дана нико не борави 16°С, а у случају дужег одсуства 10 °С.
Куповина уређаја:
 • приликом куповине електричних уређаја за домаћинство треба обратити пажњу на енергетске ознаке. Енергетске ознаке говоре нам о енергетској ефикасности и потрошњи енергије. Треба куповати уређаје са највећом класом енергетске ефикасности. На свакој ознаци може се видети ознака енергетске ефикасности уређаја у односу на максималну енергетску ефикасност коју таква врста уређаја може потрошити;
 • уређаје треба бирати тако да одговарају стварним потребама корисника јер превелики уређаји који неће радити са пуним капацитетом беспотребно користе електричну енергију.
Инвестирање у енергетску ефикасност (смањење потрошње електричне и топлотне енергије) и коришћење ОИЕ из сопствених извора (повећање енергетске независности домаћинстава):
 • инвестирање у побољшања енергетске ефикасности у смислу промене енергетски ефикасним прозорима, побољшања изолације, побољшања енергетске ефикасности система грејања и хлађења;
 • постављање соларних панела и соларних колектора на кровове објеката који су у власништву односно које користе домаћинства.