Читај ми!

Анализа земљишта помоћу апликације - мањи трошкови, а већи принос

Од ове јесени, агрономи 22 Саветодавне стручне службе, анализу земљишта раде и помоћу мобилне апликације министарства пољопривреде. Координате и број парцеле са које узоркују земљиште, одмах са њиве шаљу у базу података.

После скидања усева, а пре дубоког орања, земљиште се узоркује за агрохемијску анализу. Пољопривредник Ђорђе Петровић из Богосавца обрађује 40 хектара, и квалитет ораница редовно проверава.

"Прехрањујем и радим на земљи шта ми стручњаци Саветодавне службе кажу. Показало се добро искуство, јер некад, баци се много више ђубрива, а није потребно. Џабе бацање пара, а не искористи биљка много,'' каже Ђорђе.

На хектару, узорак за анализу агромони узимају са 25 места, а помоћу мобилне апликације одређују коридинате парцеле, и податке одмах шаљу у базу.

"Изласком на терен, на основу те мобилне апликације улазимо у број парцеле, односно, најпре на месту где се налазимо, село, затим број парцеле, и добијамо тачну локацију на којој се парцела налази, то даље одмах иде у систем,'' објашњава Светлана Златарић, из Пољопривредне стручне службе иза Шапца.

Стучњаци истичу да употреба минералног ђубрива на основу анализе, знатно смањује трошкове производње и повећава принос.

"Пошто се то напамет ради ђубрење, где имамо уношења и непредвиђених и неадекватних ђубрива. Тако да је то једна од мера где се највише утиче на смањење трошкова газдинству, самим тим и на поправку на неким парцелама, које су углавном на овом делу киселе, па се ту добија препорука на основу те киселости, ПХ вредности колико треба унети кречњака, односно сатурационог муља", наглашава Златарић.

Регистрована пољопривредна газдинства, квалитет ораница бесплатно могу проверити за највише три парцеле. Анализа земљишта, препоручује се сваке четири године.