Подстицаји пољопопривреди и руралном развоју, где иде новац

Влада Србије усвојила је измене и допуне Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години које се односе на ИПАРД подстицаје. Тим изменама, корисницима средстава, биће омогућено да остваре права на исплату у области пољопривреде и руралног развоја у прописаном року.

За текућу и наредне две године, новац ће бити употребљен за програме који се односе на унапређење конкурентности, инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада, унапређење примарне пољопривредне производње), наводи се у саопштењу Владе.

Затим, ту су инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства (подршка унапређења вина и ракије, контролне маркице за пољопривредно-прехрамбене производе и евиденционе маркице за вино, набавка опреме у сектору меса, млека и пива) и управљање ризицима.

На седници је усвојена измењена и допуњена Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије ковид 19.

Пољопривредном произвођачу товне јунади за свако продато грло у периоду од 5. септембра до 30. октобра, биће исплаћена субвенција у износу од 20.000 динара.

Чланови владе усвојили су Правце развоја Научно-технолошког парка доо Ниш за потребе убрзаног технолошког развоја Републике Србије и Програм развоја НТП доо Ниш за период 2020-2025. године.

Иновације су препознате као кључни фактор конкурентности економије и развоја земље, а технолошки паркови као организациони облик са великим утицајем на развој економије.

Програм НТП Ниш предвиђа привлачење домаћих и страних иновативних технолошко-развојних компанија и стварање услова за њихов развој кроз повезивање са научно-истраживачким и високошколским организацијама, запошљавање младих образованих кадрова и стварање услова за повратак стручњака из иностранства.

Циљеви су усмерени на пружање инфраструктурне подршке и стручних услуга привредним друштвима и научно-истраживачким и иновационим организацијама ради њиховог повезивања и бржег пласмана нових производа на тржишту.