Део "Београђанке" на продају, почетна цена 20 милиона евра

Град Београд по почетној цени од 20,6 милиона евра понудио је на продају део Палате Београд - Београђанке.

Укупно је понуђено више од 19 хиљада квадратних метара пословних простора у овој згради.

Будућег купца Београд ће обавезати да у року од три године изведе грађевинске и занатске радове на адаптецији и реконструкцији објекта у вредности која не сме бити нижа од осам милиона евра.

Купац се обавезује да у року од 3 године од уласка у посед изведе грађевинске и занатске радове на адаптацији и реконструкцији предметног објекта, чија укупна противвредност свих радова не може бити нижа од  8.000.000,00 евра у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан обрачуна и да по завршетку реконструкције достави извештај, што ће се дефинисати уговором.

Купац ће се обавезати да неће променити намену предметне непокретности, имајући у виду да Палата ''Београд'' ужива статус претходне заштите (ев. лист бр. 6.116. од 16.04.2018) и да се у евиденцији непокретности под претходном заштитом налази од 14.04.2009. године.

Приликом закључења уговора са купцем ће се уговорити казна у новчаном износу од 10 одсто постигнуте купопродајне цене, за случај да будући купац не испуни у целости или делимично преузете обавезе, као и да се на име обезбеђења за евентуално плаћање уговорне казне достави првокласна банкарска гаранција.

Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која до 29. јула 2020. године доставе потпуне пријаве.

Пријаве за јавно надметање за куповину ових градских некретнина подносе се до 29. јула а јавно надметање заказано је за 31. јули. 

Када је саграђена 1974. године „Београђанка" је била највиша зграда не само у Београду, него и у целој тадашњој Југославији, али и целом Балкану. Са видиковцем смештеним на 22. спрату са којег се пружао до тада невиђен поглед на престоницу, дневно је знала да угости хиљаде и хиљаде посетилаца, у њој се налазила једна од првих великих и модерних робних кућа.