Читај ми!

Који градови су били најзагађенији прошле године

У Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду, као и у још 16 градова и општина у Србији прошле године ваздух је био треће категорије, односно прекомерно загађен, наводи се у Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха који је објавила Агенција за заштиту животне средине.

Београдски ваздух такву оцену је добио због прекорачења граничних вредности суспендованих честица ПМ10 и ПМ 2,5, као и NО2.

У Нишу су проблем концентрације суспендованих честица обе категорије, као и у Панчеву, Ужицу, Смедереву, Косјерићу, Ваљеву, Новом Пазару и Суботици.

Борски ваздух је прекомерно загађен због прекорачења граничних вредности SО2, а новосадски само због честица ПМ10.

Прекорачења ПМ10 су разлог загађености ваздуха у Крагујевцу, Краљеву, Лозници, Чачку, Зајечару, Параћину, Сремској Митровици, Сомбору и Зрењанину.

Како се наводи у осталим деловима Србије ваздух је био прве категорије, односно чист или незнатно загађен.

Агенција наводи да је оцена квалитета ваздуха у 2021. години дата на основу резултата мерења загађујућих материја добијених мониторингом у државним и локалним мрежама.