Читај ми!

Данас истиче рок за уплату пореза на имовину за трећи квартал

Рок за уплату пореза на имовину за 3. квартал истиче данас, 15 августа.

Према закону, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Редовним и благовременим измиривањем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.