Читај ми!

Пашалић тражи да РГЗ омогући приступ Е-катастру и Е-шалтеру

Заштитник грађана Зоран Пашалић је утврдио да је Републички геодетски завод (РГЗ) поступио неправилно и незаконито када је самосталним геодетским организацијама онемогућио приступ Е-шалтеру и Е-катастру иако своју обавезу да одлучи о њиховим жалбама није извршио.

У саопштењу канцеларије омбудсмана подсећа се да је Зоран Пашалић, након добијања више притужби геодетских организација да им је Републички геодестски завод без икакве најаве и образложења укинуо приступ Е-шалтеру и Е-катастру, у јануару 2022. године покренуо поступак контроле правилности и законитости рада РГЗ-а.

У поступку контоле, Пашалић је утврдио да је РГЗ поступио противно закону јер је повредио право притужилаца на правно средство и онемогућио њихов рад пре него што је одлучио о жалбама.

Омбудсман је у препорукама за отклањање недостатака навео да РГЗ треба да без одлагања омогући притужиоцима којима је донео решења о укидању и брисању из евиденције приступ Е-шалтеру и Е-катастру, све док решења о укидању и брисању из евиденције не постану извршна.