Читај ми!

"Бољка" новог прописа о отварању боловања – борба са болешћу и са администрацијом

Према новим правилима о здравственом осигурању, послодавац нема право да зна од чега му запослени болује, већ је довољно да у рубрици где се уписује дијагноза стоји: болест, повреда на раду, нега детета или професионална болест. Нови и стари прописи, ипак, нису усаглашени, и то је довело до забуне приликом отварања боловања, па поједини домови здравља више не уписују шифре, али им РФЗО и даље те шифре тражи.

Проблем за све – запослене, послодавце, Републички фонд за здравствено осигурање. Од априла, када је почео да се примењује Правилник о обрасцима у систему здравствене заштите, дознаке за боловање више не садрже шифру болести.

"Имали смо ситуацију да су запослени морали два пута да иду код изабраног лекара, јер је Фонд тражио дијагнозу на дознаци за она боловања која Фонд плаћа, с обзиром на то да је Законом о здравственом осигурању прописано да се у поступку накнаде зараде уноси и дијагноза болести, а не само разлог", наводи Весна Латиновић из Републичког фонда за здравствено осигурање.

Висина надокнаде за боловање у неким случајевима зависи од шифре болести. Многе фирме запосленима оболелим од ковида исплаћују пуну плату, али ако шифре на дознакама нема то не могу да ураде, јер не знају о којој болести је реч.

Због тога је Фонд послао дописе својим филијалама и здравственим установама да се до електронског повезивања Републичког фонда за здравствено осигурање и ИСИС-а на дознакама уписује и дијагноза болести. У домовима здравља кажу да су им долазили пацијенти које су послодавци слали да се упише шифра болести.

"Због тренутне епидемијске ситуације остало је да то буде на основу договора између послодавца и нашег пацијента. Оно што је на нама јесте да упишемо шифру ковида и болести које су у корелацији са ковидом. Да би послодавац исплатио 100 одсто боловање", истиче др Алекса Живковић, лекар опште праксе.

Нови Правилник, посебно део који се односи на образац о боловању, у складу је са Законом о правима пацијената. Милан Мариновић каже да као повереник за информације од јавног значаја подржава нови Правилник. Додаје, да се на тај начин спречава да неовлашћена лица дођу до податка о томе од које болести неко болује. А било је злоупотреба.

"То не би требало да спречи Републички фонд за здравствено осигурање да може да утврди колику накнаду за одсуство са рада треба да исплати том осигуранику због тога што је део те потврде и рубрика у којој се уноси дужина боловања, значи време трајања од–до, а надлежни медицински радник дужан је да упише проценат накнаде који треба да буде исплаћен", објашњава Милан Мариновић, повереник за информације од јавног значаја.

Повереник сматра да дознаке не треба да се издају у писаној форми већ електронски. Идеја је да се и потврда о привременој спречености за рад издаје електронски.

До електронског повезивања чекаћемо још неколико месеци, а крајем септембра стижу и нове дознаке. Уместо да пацијенту олакша сада ће, по свему судећи, морати да се бори двоструко – и са својом болешћу и са администрацијом. Пред шалтер у дом здравља неколико пута док се прописи не приближе човеку.