Читај ми!

Кисић Тепавчевић: Без промена услова за стицање права из ПИО

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић изјавила је да се изменама Закона о пензијско-инвалидском осигурању (ПИО) не мењају услови за стицање права из пензијско-инвалидског осигурања, као ни начин усклађивања пензије.

Дарија Кисић Тепавчевић је у Скупштини Србије рекла да је основни разлог за измене и допуне Закона о ПИО решавање проблема са којим се суочавају лица која су била обухваћена социјални програмом Владе Србије за решавање вишка запослених.

Како је објаснила, реч је о лицима којима је у тренутку прихватања социјалног програма до остваривања права на пензију недостајало до пет година - тзв. Опција 5, односно до две године - тзв. Опција 3.

Навела је да су након прихватања социјалног програма, уследиле измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 2014. године, којима су промењени услови за остваривање права на старосну пензију и уведена је превремена старосна пензија, а све са применом од 1. јануара 2015. године.

Због промене услова за стицање права на старосну пензију, односно како више није постојала старосна пензија по основу тзв. "пуног стажа", наведена лица нису испуњавала ни прописан услов за остваривање права на старосну пензију, па су била принуђена да се определе за превремену старосну пензију, која укључује и тзв. "пенале", односно трајно умањење износа пензије за сваки месец ранијег одласка у пензију пре навршених 65 година живота.

Кисић Тепавчевићева је навела да је Влада Србије због насталих околности покушала да спречи даље усложњавање проблема и одлучено је да се то питање уреди законским одредбама.

"Предлог закона садржи и одредбе које уређују питање статуса осигураника пољопривредника који обављају уговорене послове, с обзиром на ангажовање пољопривредника према прописима о ангажовању на сезонским и другим пословима", рекла је министарка.

Према њеним речима, изменама се врше и прецизирања у вези са утврђивањем стажа осигурања за тзв. "фриленсере", који су у Закону о пензијском и инвалидском осигурању иначе још одавно препознати као осигураници самосталних делатности.

"И овим осигураницима се стаж осигурања рачуна на исти начин као за све осигуранике који остварују уговорену накнаду", рекла је Кисић Тепавчевићева.

Предлогом закона је прописано и да се породична пензија иза смрти осигураника не одређује од превремене старосне пензије, већ од старосне или инвалидске пензије која би осигуранику припадала у часу смрти, чиме се корисници породичне пензије по основу умрлог корисника превремене старосне пензије, доводе у повољнији положај.

Напомиње да предложено решење садржи и одредбу која прописује утврђивање разлике до најнижег износа пензије за кориснике пензије којима је износ пензије нижи од најнижег износа пензије, а који су остварили инострану пензију.

Министарка је најавила да ће се реформа система пензијског и инвалидског осигурања наставити у наредном временском периоду.