Управни одбор РТС-а није изабрао генералног директора

На 54. редовној седници Управни одбор Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије није донео одлуку о избору генералног директора, јер ниједан од кандидата није добио двотрећинску већину.

Из тог разлога, Управни одбор је расписао нови конкурс за именовање генералног директора РТС-а.

Због потребе несмeтаног функционисања РТС-а, досадашњи вршилац дужности ће обављати ту функцију, до добијања тумачења надлежних институција о питању да ли исто лице може бити два пута именовано за вршиоца дужности генералног директора, а најдуже до окончања новог конкурса.