Саопштење Управног одбoра о кандидатима за генералног директора РТС-а

Управни одбор Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије је, у складу са чланом 7 Правилника о поступку и условима избора именованих лица, на данашњој 52. редовној седници, отвореној за јавност, размотрио пристигле пријаве кандидата за именовање генералног директора РТС-а по расписаном јавном конкурсу.

Управни одбор је констатовао да је благовремено стигло 5 пријава, и то:
1. Васко Васовић
2. Светислав Недељковић
3. Владимир Паликућа
4. Драган Бујошевић
5. Марко Милутиновић

Прегледом приспелих пријава, Управни одбор је констатовао да следећи кандидати у формално-правном смислу испуњавају услове конкурса:

1. Васко Васовић
2. Марко Милутиновић

Управни одбор је констатовао да следећи кандидати у формално-правном смислу не испуњавају услове конкурса:

1. Светислав Недељковић (не испуњава услов у погледу радног искуства на руководећим пословима у трајању од 10 година).

2. Владимир Паликућа (не испуњава услов у погледу радног искуства на руководећим пословима у трајању од 10 година).

3. Драган Бујошевић (пријава на конкурс није потписана)

У складу са чл. 5 Правилника о поступку и условима избора именованих лица, Управни одбор ће, након разговора са кандидатима који испуњавају услове конкурса, oдлуку о именовању генералног директора донети у року од 45 дана од дана отварања пријава на конкурс.


06.7.2020. године
УПРАВНИ ОДБОР ЈМУ РТС