Заштита деце од насиља тиче се целог друштва

Поводом Међународног дана деце жртава насиља представљена је Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020-2023. године.

Тим поводом премијерка Ана Брнабић поручила је  да је тема заштите деце од насиља и његова превенција једна од најважнијих за друштво и она се не тиче само институција, већ целог друштва.

Како је навела, основни принцип Стратегије је Конвенција УН о правима детета, а тај стратешки документ, осим што је најважнији за друштво и инвестиција у њега, важан је и за евроинтеграције Србије о чему се говори у поглављу 23 у преговорима о чланству у ЕУ.

"Насиље рађа насиље и уколико данас не успемо да сузбијемо и превенирамо насиље, та деца ће се сутра претварати у насилнике", казала је Брнабићева и истакла да Влада Србије жели да прекине ту спиралу насиља.

"Ако је не прекинемо, мислим да ће она све више расти и ширити се и то смо виђали и у напреднијим и богатијим друштвима од нашег и зато је важно да системски приступимо овом проблему", истакла је Брнабићева.

Подсетила је да се Влада овим питањем бавила системски, а не стихијски и у том смислу навела да је усвојен Закон о спречавању насиља у породици, који предвиђа посебну процедуру за децу као посебно рањиву категорију.

Од почетка примене тог закона, 1. јуна, 2017. године, регистровано је 141.529 случајева, за 50.127 усвојени су предлози хитних мера, а израђено је 42.246 индивидуалних планова за жртве, казала је Брнабић и додала да је за 1.715 деце надлежни органи утврдили да су жртве и да је у тим случајевима усвојена хитна продужена мера заштите те деце.

Такође, како је навела, усвојен је и Закон о бесплатној правној помоћи где су такође деца окарактерисана као посебно рањива категорија, а у децембру 2019. године оформљена је Радна група за превенцију и сузбијање насиља у школама која је и инсистирала да се заврши рад и усвоји Стратегија.

Заштита деце један од приоритета националне политике 

Председница Народне скупштине и Одбора за права детета Маја Гојковић каже да спречавање и сузбијање насиља и заштита деце морају бити и јесу један од главних циљева националне политике.

Она је рекла и да ћемо само удружени и истрајни у остварењу тог циља успети да створимо и сачувамо сигурно окружење за децу, у коме ће моћи да безбрижно расту и стасавају, изражавају различитости и развијају своје потенцијале.

Добро је, додала је, што је Стратегија усвојена а сада је задатак њена пуна примена како би свако дете у Србији било заштићено од насиља.

"Страшно је када се само и реч насиље повезује са дететом у било ком смислу. Ипак, тужна је чињеница да се деца суочавају са насиљем у свом породичном окружењу, школи, институцијама за децу без родитељског старања и децу са инвалидитетом...", рекла је Гојковић. 

Истиче је да је потребно да будемо делотворнији у препознавању насиља и да када се насиље деси умемо на најделотворнији начин да отклонимо штетне последице, или да их, како каже, бар учинимо мање страшним, а починиоце казнити у складу са законом.

Стратегија нам пружа одговоре на управо ова питања, а њена примена биће оријентир и водич ка друштву без насиља", рекла је Гојковић. Напоменула је и да имајући у виду неретке појаве вршњачког насиља деца морају да знају шта је насилничко понашање, да буду свесни своје одговорности и последица, које могу да буду трагичне.

Наглашава да је неопходна и координација свих институција - у сектору образовања, социјалне и здравствене заштите, полиције и правосуђа у превенцији насиља, и пружања подршке деци која трпе насиље.

"Насиље настаје тамо где постоји нетолеранција, неразумевање, недостатак емпатије, а нестаје у процесу јачања узајамног разумевања, поверења и сарадње", закључила је Гојковић. 

Ђорђевић: Нулта толеранција за насиље над децом

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић истакао је да Стратегија и Акциони план треба да доведу до нулте толеранције за насиље над децом.

Ђорђевић је казао је да 21 одсто становништва Србије чине деца и додао да "не можемо лагати и рећи да насиље не постоји".

"Насиље постоји, али Влада ће се свакако борити против тога и то не само Стратегијом и акционим планом већ заједнички сви у друштву морамо да се боримо против тога и да искоренимо такву ствар", нагласио је Ђорђевић.

Упозорава да је то обавеза државе и друштва и залог за будућност.

"Уколико не будемо искоренили насиље последице могу да буду дугорочне и одразиће се на наше друштво у будућности. Немамо право да жмуримо, већ чим приметимо било које насиље, морамо сви да реагујемо и спречимо да се и даље дешава", истакао је министар.

Директорка УНИЦЕФ-а Ређина де Доминићис поздравила је доношење Стратегије после седам година и навела да је она важна јер је укључила све видове насиља, и у породици, школи, на интернету, и да је добро што је у тај посао било укључено и цивилно друштво.

Заштитник грађана Зоран Пашалић истакао је да предвиђеним доношењем нових закона, као и изменама и допунама постојећих, у наредном периоду поспешиће се заштита деце од насиља.