Република Србија преузела оснивачка права Музеја Никола Тесле

Оснивачка права Музеја Николе Тесле од града Београда преузима Република Србија, наведено је у одлуци Владе Републике Србије која је објављена у Службеном гласнику.

До промене долази у складу са Одлуком о преносу оснивачких права коју је донео Град Београд.

Назив и седиште овог музеја остаће непромењени, као и делатности ове институције културе утврђене статутом.

Средства за финансирање Музеја, за намене утврђене законом, обезбеђиваће се из буџета Републике Србије, као и из других извора у складу са законом, наводи се у одлуци.