Читај ми!

Рок за Мегатренд да поправи квалитет студија

Комисија за акредитацију утврдила је да докторске студије на Мегатренд универзитету нису на задовољавајућем новоу и дала им је рок од месец дана да отклоне уочене неправилности.

Потпредседница Комисије за акредитацију (КАПК) Вера Вујчић рекла је Танјугу да је у редовној спољној провери квалитета Мегатренда, анализом извештаја о самовредновању, уочено да већини одбрањених доктората није претходило објављивање рада у неком референтном часопису.

Треба да наведу у којим су часописима биле објављене све одбрањене докторске тезе. То је важно како би се спречили плагијати, објаснила је Вујчић.

"На тај начин пре одбране дисертације са њеном садржином, осим ментора и кандидата, упознаје се и стручна јавност која може да реагује уколико се плагијат појави", додала је.

Каже и да на том универзитету није доследно урађена ни категоризација научних радова у складу са критеријумима Министарства просвете и науке.

Због ових, али и других недостатака у раду, Мегатренду је изречена мера накнадног праћења и дат је рок да се неправилности отклоне.

Вујчић појашњава да је мера праћења новина која је уведена крајем прошле године по препоруци Европске мреже акредитационих агенција (ЕНКВА), чија је чланица од недавно и КАПК.

Мера праћења и Правном факултету у Крагујевцу 

Осим Мегатренда мера праћења изречена је Факултету за примењену екологију (ФУТУРА), али и Правном факултету у Крагујевцу.

"Ову меру изрекли смо и Правном факултету у Крагујевцу због афере "Индекс" да унапреде процедуре извођења испита како би се заштио интегритет факултета", појашњава наша саговорница.

Како судски поступак и даље траје, а оптужени професори раде, Вујчић каже да је од факултета тражено да уведу специјалне процедуре комисијског испитивања.

Потпредседница КАПК појашњава да спољна провера квалитета и изречене мере накнадног праћења представљају вид помоћи установама како би унапредиле рад, а нису мера кажњавања.

Комисија је предвидела рок у ком неправилности треба да се отклоне, а факултети и универзитети могу тражити да се он продужи.

"Само уколико установа одбије да уклони неправилности то може бити разлог да се тражи ванредна акредитација, која је предуслов за добијање дозволе за рад", наглашава Вујчић.

То што су појединим факултетима и универзитетима изречене мере праћења није ништа драматично, каже пофесорка Вујчић и додаје да би то могло бити еквивалент акту упозорења код акредитације факултета. То је мера која је факултетима често изрицана и где се установи дају препоруке да отклони недостатке.

Мера праћења недавно је уведена, а Вујчић додаје да ће она вероватно убудуће бити често изрицана.

број коментара 0 Пошаљи коментар