Читај ми!

Усвојене измене Закона о култури

Скупштина Србије усвојила је измене Закона о култури који се усаглашава са Законом о родној равноправности.

Према законским изменама, Национални савет за културу треба да обезбеди заступљеност од најмање 40 одсто представника мање заступљеног пола.

Такође, и управни и надзорни одбори установа у култури треба да обезбеде заступљеност од најмање 40 одсто представника мање заступљеног пола.

Посланици су усвојили и Закон о измени Закона о библиотечко-информационој делатности којим се утврђује да се за директора бибилотеке именује лице које има високо образовање и најмање пет година радног искуства у култури и које испуњава друге услове утврђене статутом библиотеке.

Скупштина је усвојила и Закон о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021. о измени Анекса 4 ЦЕФТА, којим се утврђује Протокол о дефиницији појма "производи са пореклом" који је, према речима министарке Татјане Матић, од вишеструког значаја за српску привреду.

Матићева је у расправи рекла да је Закон важан за конкурентност привреде и изједначавању услова за пословање на међународном тржишту.