Читај ми!

Скупштина Србије усвојила Закон о попису у пољопривреди, допуне Закона о судијама и ВСС

Скупштина Србије усвојила је Закон о попису пољопривреде 2023., а резултати тог пописа ће, према речима министра пољопривреде Бранислава Недимовића, бити објављени 2024. године. Усвојене су и измене и допуне Закона о судијама и допуне Закона о Високом савету судства. Божидар Зечевић изабран за новог члана Савета РЕМ-а.

Скупштина Србије усвојила је вечерас Закон о попису пољопривреде 2023. године, а резултати тог пописа ће, према речима министра пољопривреде Бранислава Недимовића, бити објављени 2024. године.

 

Пописом би требало да се добије свеобухватни преглед карактеристика националне пољопривреде, израда базе података, формирање статистичког регистра пољопривредних газдинстава којим се обезбеђује оквир за пољопривредна истраживања и добијање осталих статистичких података који су неопходни за планирање на локалном, регионалном и државном нивоу.

Посланици су вечерас усвојили и Закон о утврђивању финансијке подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије ковид 19.

Право на коришћење средстава имају предузетници, задруге и други субјекти који обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност, који су поднели Фонду за развој захтеве за кредит до 10. децембра 2020. године, о којима до ступања на снагу закона није одлучено.

Средства се могу користити за набавку обртних средстава и одржавање текуће ликвидности, али не смеју се искористити за организовање игара на срећу, промет нафте или за производњу и промет робе или активности које су законом забрањене.

Минимални износ кредита за привредна друштва је милион динара, а за предузетнике и задруге 200.000. Максимални износ за предузетнике и микро правна лица је десет милиона динара, за мала предузећа 60 милиона, а за средња до 100 милиона динара.

Скупштина је потврдила и финансијски уговор ковид 19 са Европском инвестиционом банком, з аподршку Влади Србије за мала и средња предузећа средње тржишне капитализације, а реч је о кредиту од 200 милиона евра.

Усвојене измене и допуне Закона о судијама и ВСС

Посланици су усвојили и измене и допуне Закона о судијама и допуне Закона о Високом савету судства којима се уводи етички одбор као институција која ће имати јако велику одговорност и обавезу када је у питању одлучивање и праћење квалитета рада судија.

Посланици су вечерас гласали и о 13 кандидата за председнике судова у Бачкој Паланци, Зрењанину, Ивањици, Петровцу на Млави, Прокупљу, Неготину, Суботици, Зајечару, Панчеву, Руми и Сомбору.

Парламент је изабрао Јелицу Вујиновић за председника Основног суда у Бачкој Паланци, Љубишу Томићевића за председника Основног суда у Ивањици, Станоја Рајића за председника Основног суда у Петровцу на Млави.

За председника Привредног суда у Зрењанину изабран је Александар Стојиљковски, Привредног суда у Панчеву Гордана Анић, Привредног суда у Сомбору Биљана Перић и Привредног суда у Зајечару Драган Јоцић.

Високи савет судства је за председника Прекршајног суда у Неготину изабрао Ану Јаћимовић, а Прекршајног суда у Суботици Тању Владушић Рудић.

Скупштина није изабрала четири кандидата које је оспорила председница Одбора за уставна питања и законодавство Јелена Жарић Ковачевић.

Биљана Ђуричић није изабрана за председника Основног суда у Руми, као ни Златоје Анкић за председника Основног суда у Зрењанину.

Такође, нису изабране ни Гордана Сокић, и то за председницу Основног суда у Поркупљу, као ни Љиљана Синђић за председницу Основног суда у Панчеву.

Божидар Зечевић нови члан Савета РЕМ-а

Скупштина Србије изабрала је вечерас и Божидара Зечевића за новог члана Савета РЕМ-а.

Председница Одбора за културу и информисање Сандра Божић рекла је у расправи да ће Савет РЕМ-а, који има девет чланова, после данашњег избора једног члана, радити у пуном саставу и пре свега независно одлучивати о свом делокругу рада.

Она је подсетила да је један од основних задатака РЕМ-а да унапређује квалитет и разноврсност услуга електронских медија, да заштити развој слободе мишљења и изражавања у циљу заштите интереса јавности у овој области као и заштите корисника услуга електронских медија.

Божић је рекла да су у децембру прошле године изабарна три члана Савета РЕМ-а.