Читај ми!

Четири принципа будућег пута Србије ка ЕУ

Европски комесар за проширење, Оливер Вархељи, представиће у Бриселу земљама чланицама ЕУ документ којим се предлаже начин примене нове, ревидиране методологије у приступном процесу Србије.

Тзв "нон пепјпер" наглашава да предложене промене, у оквиру ревидиране методологије, морају бити примењене у оквиру постојећег преговарачког оквира и уз сагласност Србије, на чему је Београд инситирао.

Додаје се и да ревидирана методологије мора да буде у обостраном интересу као Србије тако и земља чланица.

Документом су представљена четири основна принципа будућег процеса приступног процеса Србије ЕУ.

Први, инситира на кредибилности процеса и још више фокус ставља реформе у области владавине права.

Констатује се да "нова поглавља не би требало затварати све док се не испуне прелазна мерила у фундаменталним поглављима 23 и 24".

Други принцип подразумева "снажније политичко управљање процесом" приступања, што би требало да земљама чланицма да већу улогу у наџору и прегледу постигнутог напретка у Србији.

"Међувладине конфренције и Савет за стабилизацију и придруживање требало би да служе јачању дијалога земаља чланица и Србије, са јасним смериницма када је реч о кључним реформским процесима неопходним за напредак", стоји у тексту предлога Комисије.

Прва таква Међувладина конференција Србије и ЕУ требало би да послужи за појашањење примене нове методологије и планирању, а "Србија би могла и да отвори кластере уколико испуни мерила за отврање, а земље чланице се сложе да је дошло до значајног напретка у владавини права".

Трећи принцип ревидиране методологије истиче важност убрзанаја динамизма приступних преговора које Србија води са ЕУ што би требало да се постигне кроз отварање више поглаваља обухваћених у шест кластера.

Србија је до сада отворила сва поглавља из првог тзв "фундаменталног" кластера, а Европска комисија предлаже да што пре крене у процену припремљености земље у сваком од преосталих кластера како би се идентификовали основни недостаци и смернице за њихово отврање.

Још једном се наглашава да ће се "паралелно" са примепремом за отварње поглавља по кластерима радити на извешатајима о напретку земље у области валдавине права што ће бити додатни услов нове кораке у приступном процесу.

Истовременео, највљује се и убрзње интеграционих мера током усклађиавња Србије са политикама и стандардима ЕУ.

Европска комсија је као четврти принцип будућег приступног пута Србије издвојила предвидљивост процеса.

У тексту предлога, инсистира се на томе да ЕУ "буде јаснија у свијим очкевањима" од Србије како би земља могла да се фокусира на конкретне следеће кораке на путу приступања, на мерила за затварње поглаваља односно приоритетне рефроме.

У оквиру овог принципа предлажу се и "корективне мере у случају проблема током преговора", што се односи на санкционисање озбиљних стагнација или евентуалног назадовања у примени реформи.

Годишњи извештаји Европске комисије и по новој ревидираној методологији би требало да остану кључни у анализи напретка Србије на путу уласка у ЕУ.

Након што Европска комисија данас представи свој предлог о конкретним корацима у будућем процесу приступња Србије, о томе би требало да се изјасне и појединачно земље чланице ЕУ.