Читај ми!

Влада определила 250 милиона динара за обнову објеката оштећених у поплавама

Влада Србије донела је на данашњој седници одлуку да се за помоћ и обнову стамбених објеката и кућа оштећених у поплавама у јануару 2021. године определе бесповратна новчана средства у износу од 250 милиона динара. Усвојена је и Уредбу о откупу станова додељених за решавање стамбених потреба истраживача, наставника, сарадника и уметника.

Влада Србије је донела је одлуку да се у оквиру Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед поплава у јануару 2021. године определе бесповратна новчана средстава у износу од 250 милиона динара.

Локалне самоуправе процениле су да је оштећено око 1.400 породичних стамбених објеката у својини грађана, који су разврстани у пет категорија.

Чланови владе усвојили су Уредбу о откупу станова додељених за решавање стамбених потреба истраживача, наставника, сарадника и уметника.

У циљу решавања стамбених потреба истраживача, наставника и сарадника у институтима и високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и институтима чији је оснивач САНУ, Законом о науци и истраживањима омогућено је давање станова под закуп под посебним условима, са правом на откуп по приступачним ценама, односно ценама нижим од тржишне и то за станове изграђене средствима зајма у складу са потврђеним међународним уговором.

Усвојена Уредба о утврђивању средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди

На седници је усвојена Уредба о утврђивању средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за период од 2021. до 2025. године.

Програм, који је у складу са Стратегијом пољопоривреде и руралног развоја Србије, доноси се ради унапређења саветодавних послова у пољопривреди, односно ради подизања општег нивоа знања и информисаности пољопривредних произвођача.

Саветодавна подршка односиће се и на удружења, задруге и друга правна лица у пољопривреди.

Пољопривредници ће бесплатно добити благовремене информације, стручне савете, помоћ и услуге како би повећали конкурентност и одрживост својих газдинстава, профитабилност и квалитет производње, свест о очувању природних ресурса и заштити животне средине.

Влада је на данашњој седници донела одлуку о образовању Радне групе за ажурирање националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма.