Читај ми!

Скупштина усвојила измене Закона о пореклу имовине, примена од 12. марта

Скупштина Србије усвојила је измене Закона о утврђивању порекла имовине, чија примена почиње 12. марта ове године.

Министар финансија Синиша Мали рекао је у начелној расправи да је Србија спремна за његову примену и да ће се прва на удару наћи, пре свега, она лица код којих је највећа несразмера између законитих прихода и расхода.

Држава је тим законом добила делотворан механизам да за сваког може да утврди да ли се обогатио незаконито.

Kо не буде могао да докаже да је на законит начин стекао имовину остаће без три четвртине те вредности, а ако суд утврди да му је имовина стечена кривичним делом, биће му одузето целокупно прибављен иметак.

По закону, на удару ће се наћи они у које се посумња да за највише три године имају за 150.000 евра већу имовину од пријављених података.

Kада је реч о изменама које су посланици усвојили, реч је о променама термина.

Усвојена је измена назива израза "незаконито стечена имовина" у "имовина на коју се утврђује посебан порез", како се овај израз не би поистовећивао са изразом "имовина проистекла из кривичног дела".

Посланици су гласањем за измене закона прихватили и додавање израза "издаци за приватне потребе физичког лица", који је дефинисан као издаци које је физичко лице имало за приватне потребе, а ради утврђивања порекла прихода које је стекло физичко лице, а није их потрошило на стицање имовине.

Терет доказивања увећања имовине у односу на пријављене приходе физизцког лица је на Пореској управи, а на физичком лицу је терет доказивања да је на законит начин стекло имовину у делу у коме увећање његове имовине није у складу са пријављеним приходима.

Јединице Пореске управе утврђиваће увећање имовине физичких лица на основу података којима располаже и података које прикупи од других органа и организација, правних или физичких лица.

У оквиру Пореске управе, формиран је Сектор за порекло имовине, који ће се бавити тим пословима, а који за почетак броји око 20 инспектора. Систематизацијом је планирано да их буде 60.

Ти инспектори тренутно пролазе и додатне стручне обуке, у чему Србија има помоћ и подршку Међународног монетарног фонда.

Усвојени и закони важни за енергетски сектор

Народни посланици су усвојили и два закона која су важна за енергетски сектор и повећање енергетске ефикасности, један се односи на давање државне гаранције за изградњу најсавременијег система за пренос електричне енергије, а другим се омогућава извођење радова на повећању енергетске ефиканости зграде ВМА у Београду.

Закон о давању гаранције Србије у корист Немачке развојне банке "КФВ", а по задужењу Акционарског друштва "Електромрежа Србије", предвиђа гаранцију на износ од 40 милона евра, а на име обавеза из Споразума о зајму за спровођење Регионалног програма за енергетску ефикасност у преносном систему.

Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему основан је, каже, ради обезбеђења националне енергетске безбедности земље и замене дотрајале мреже нижег напонског нивоа, системом већег капацитета и вишег напонског нивоа.

Министар финансија Синиша Мали рекао је у начелној расправи да пројекат има национални и регионални значај, јер ће омогућити транснационални пренос енергије на великим растојањима уз минималне губитке, спајајући тржишта источне и западне Европе и гарантујући сигурно и стабилно снабдевање домаћих потрошача довољним количинама квалитетне електричне енергије.

Додаје да се реализацијом пројекта отвара могућност да електроенергетски систем Србије искористи свој географски положај и потенцијал, односно да у ближој будућности преузме улогу регионалног лидера у области електроенергетике.

Посланици су усвојили и Закон о потврђивању Споразума о зајму између Србије и Немачке развојне банке за пројекат "Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања - Озелењавање јавног сектора".

"Вредност споразума је 50 милиона евра, а новац ће бити искоришћени за унапређење система енергетске ефиканости зграде ВМА у Београду", навео је Мали.

Kако каже, ВМА одступа од савремених стандарда енергетске ефикасности, и после скоро четири деценије рада, зграда, техничке инсталације и дистрибутивни системи захтевају обнову, односно треба извршити њихово побољшање и одређене грађевинске интервенције како би се омогућила уштеда енергије.

Потврђено више међународних споразума

Посланици су и изгласали Споразум о просветној, културној и спортској сарадњи између Србије и Мексика, Споразум о статусу између Србије и ЕУ о акцијама које спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у Србији, као и Споразум између Владе Србије и Северне Македоније о сарадњи у области против борбе трговине људима.

Споразуми помажу даљем бољем позиционирању када је у питању спољна политика Србије и када је у питању борба против криминала, ирегуларних миграната, али и спречавање трговине људи, речено је током расправе.