Читај ми!

Шта доноси Предлог закона о дигиталној имовини

Влада Србије усвојила је Предлог закона о дигиталној имовини у циљу регулисања, унапређења и развоја овог тржишта и спречавање злоупотребе те врсте имовине у криминалне сврхе.

У саопштењу се наводи да ће усвајањем тог закона бити омогућено финансирање помоћу инвестиционих токена, унапређење и развој тржишта капитала, коришћење дигиталне технологије и обезбеђивање оквира за борбу против злоупотреба на тржишту дигиталне имовине, као и прања новца и финансирања тероризма.

Законска решења унапредиће пословно окружење и допринети даљој дигитализацији услуга у привреди, уз адекватно управљање безбедносним и финансијским ризицима који проистичу из природе овог облика имовине.

"На овај начин настоји се да се иде у корак са савременим тенденцијама глобалног, дигиталног и електронског пословања, али и да се кроз овај вид пружања услуга и пословања додатно подстакне домаће ИТ предузетништво у области информационо-комуникационих технологија на стандардизован и контролисан начин, пре свега, сагласно међународним стандардима у области борбе против криминала и спречавања прања новца", наведено је у саопштењу.

По усвајању закона, биће остварена правна сигурност и у законским оквирима обезбеђена предвидљивост у пословању са дигиталном имовином.