Читај ми!

Скупштина изгласала увођење новчаних казни за кршење мера

Посланици Скупштине Србије усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести. За физичка лица, предвиђена је казна од 5.000 динара ако се не придржавају мера личне заштите од инфекције коронавирусом. Надзор над применом мера, поред санитарних инспектора, вршиће и Комунална милиција, која ће моћи да изриче казне.

Изменама и допунама закона о заразним болестима, које је министар здравља Златибор Лончар образложио на седници Скупштине, уводе се новчане казне за кршење противепидемијских мера.

За закон је гласало 189 посланика, један је био против, један уздржан, а један посланик није гласао.

Према новим прописима, са 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне заштите од инфекције.

Предвиђена је казна од 30.000 динара ако лице одговорно за примену личне заштите од инфекције не обезбеди непосредну примену тих мера.

Новчаном казном од 300.000 динара казниће се правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера, а са 150.000 динара казниће се за тај прекршај предузетник, а одговорно лице новчаном казном од 50.000 динара.

И Комунална милиција контролише примену мера 

Надзор над применом мера, поред Санитарне инспекције, врши локална самоуправа преко Комуналне милиције.

Санитарни инспектор, поред овлашћења која је имао до сада, може израдити и прекршајни налог, док комунални милиционар може да наложи да се испразни простор у којем је дошло до кршења заштитних мера и да затвори објекат најдуже до 72 сата.

Према речима министра, изменама закона се уобличава правни оквир за мере и процедуре, у којем ће се у наредном периоду боље држати под контролом епидемија и спречити веће негативне последице.

Нове законске категорије – коронавирус, карантин, самоизолација…

У Предлог измена и допуна уврштен је коронавирус, а уведена је и категорија контакта као лица која су дужна да се придржавају мера и упутстава које утврди лекар.

Уведене категорије су и неповољна епидемиолошка ситуација, кућна изолација, самоизолација, карантин, превоз, изолација, здравствени надзор, у кућним условима и лична заштита.

Потврда епидемиолога довољан доказ за одсуство радника 

Изменама закона регулисано је и да потврда од епидемиолога буде довољан доказ послодавцу да радник не ради у утврђеном  периоду, а да му припада плата.

Изменама закона даје се овлашћење министру да пропише обавезну или препоручену имунизацију за одређене особе, а ради спречавања уношења вируса у земљу, министар може наредити мере за заштиту и лабораторијско испитивање при уласку у земљу.

Влада Србије ће моћи да ограничи улазак у Србију особама које долазе из држава са неповољном епидемијском ситуацијом, одлучити о отварању објеката за карантин, о лечењу у иностранству уколико су капацитети у земљи попуњени, образовати Кризни штаб.

Посланици Скупштине Србије одлучили су да постоје оправдани разлози за ступање на снагу у року краћем од осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

Посланици Скупштине Србије усвојили су раније данас и ребаланс буџета за 2020. годину.