Влада усвојила више одлука

На седници Владе Републике Србије усвојена је Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта, донета је Одлука о образовању Радне групе за израду предлога стратегије развоја вештачке интелигенције, а усвојен је и Програм за развој електронске трговине. Чланови Владе усвојили су Закључак којим се препоручује Народној скупштини да организује отворени састанак на којем би учествовали представници свих парламентарних странка, представници Регулаторног тела за електронске медије и представници свих пружаоца медијских услуга у области телевизије са националном фреквенцијом.

Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта, којом се прописује Програм мониторинга земљишта, методологија за системско праћење квалитета и стања земљишта, критеријуми за одређивање броја и распореда мерних места, као и листа параметара за одређени тип земљишта.

Овом уредбом одређују се и стандарди који ће бити коришћени за узорковање земљишта, њихову анализу и обраду података, као и индикатори за оцену ризика од деградације земљишта и рокови и начин достављања подата за спровођење овог прописа, саопштила је Влада Србије.

На иницијативу премијерке Ане Брнабић, донета је Одлука о образовању Радне групе за израду предлога стратегије развоја вештачке интелигенције Републике Србије у периоду од 2020. до 2025. године. Глобални развој области вештачке интелигенције наметнуо је потребу за формирањем овог радног тела које ће дефинисати стратегију и омогућити разој ове области у Србији.

На седници је усвојен и Програм за развој електронске трговине у Републици Србији за период 2019-2020. године. Овај програм намењен је трговцима који обављају електронску трговину, пре свега малим и средњим предузећима, привредним друштвима и предузетницима који пружају поштанке (курирске) услуге, потрошачима, као и надлежним инспекцијама. Применом Програма отклањају се баријере на страни понуде и тражње на тржишту електронске трговине, јача инфраструктура и унапређује законодавни и нституционални оквир у овој области.

Чланови Владе усвојили су Закључак којим се препоручује Народној скупштини да организује отворени састанак на којем би учествовали представници свих парламентарних странка, представници Регулаторног тела за електронске медије и представници свих пружаоца медијских услуга у области телевизије са националном фреквенцијом.

Предвиђено је да се на овом састанку размотри и прецизира појам заступљености без дискриминације свих политичких субјеката у току изборне кампање.

У циљу унапређења изборног процеса, Влада је донела закључак којим се препоручује Регулаторном телу за електронске медије да донесе Правилник којим ће се ближе дефинисати представљање политичких субјеката у изборној кампањи на јавним медијским сервисима.

На седници је усвојен закључак којим се утврђује да је пројекат изградње Београдског метроа пројекат од значаја за Републику Србију и дата сагласност да инвеститорска права у име и за рачун Републике Србије, као инвеститора, за извођење радова на изградњи метроа у Београду врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Влада је на данашњој седници доделила национално спортско признање Димитрију Гргићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту-стрељаштво, одржаном 2009. године у Прагу.

број коментара 0 Пошаљи коментар