Усвојене измене Закона о локалној самоуправи и државној управи

Скупштина Србије усвојила је измене и допуне Закона о локалној самоуправи и државној управи којима се постиже боља примена института непосредне демократије и веће укључивање јавности, као и ефикаснији рад општина и градова. Посланици мањина убудуће на свом језику у парламенту. 

Укључивањем у поступак припреме инвестиционог дела буџета локалне самоуправе и грађани ће имати могућност да кажу шта да се гради, а јавност ће бити укључена у сам поступак припреме закона, стратешких и других документа.

Важна новина је да ће пет одсто укупног броја грађана са бирачким правом бити довољно да се покрене грађанска иницијатива. 

Законом је предвиђено и да је минималан рок за сазивање седнице Скупштине општине односно Скупштине града 24 часа, чиме се спречава злоупотреба овлашћења у погледу непримереног рока за сазивање седница скупштина, што омогућава њихов бољи рад. 

Број локалних функционера зависиће од броја становника општине или града, а уређује се и положај месних заједница у тежњи да оне буду место где ће се препознати проблеми и разговарати о потребама грађана. 

Општине и градови се подстичу на сарадњу и заједничко обављање послова попут комуналних и инспекцијских.

Посланици су усвојили и измене и допуне Закона о матичним књигама.

Посланици мањина убудуће на свом језику у парламенту

Народним посланицима, припадницима националних мањина омогућено је да се обраћају Скупштини Србије на свом језику, а услове за то обезбедио је парламент.

Реч је о припадницима мањина чији број у укупном становништву према последњем попису достиже најмање два одсто, а шансу да се обраћају на језику своје мањине омогућиле су им измене Закона о службеној употреби језика и писама, које је усвојила Скупштина Србије.

Изменама закона превиђено је и да у местима и градовима у којима национална мањина достиžе 15 одсто укупног становниšтва називи улица, тргова, насељених места и други топоними исписују на језику те мањине.

Предвиђено је да Скупштина јединице локалне самоуправе утврди статутом која су то насељена места имајући у виду традиционалну насељеност припадника националне мањине и претходно прибављено мишљење националног савета те националне мањине.

Изменама Закона о националним саветима које су скупштина данас усвојила јасније су дефинисана овлашћења тих савета, смањења прекомерна политизација и транспарентнији рад националних савета.

 

број коментара 0 Пошаљи коментар