Објављена одлука о Националном савету за сарадњу са Русијом и Кином

Одлука о формирању Националног савета за координацију сарадње са Русијом и Кином на чијем ће челу бити одлазећи председник Томислав Николић, објављена је у најновијем Службеном гласнику.

У одлуци се наводи да је задатак Савета да разматра, усмерава и координира спровођење Споразума о стратешком партнерству Србије и Русије и Споразума о свеобухватном стратешком партнерству Србије и Кине.

Задатак Савета је и да разматра и усмерава сарадњу Србије и Кине у вези са спровођењем стратегије Кине "Један појас - један пут" на територији Србије.

Председник и чланови Савета именују се посебним актом Владе, а Савет има секретара који учествује у раду Савета без права одлучивања. Секретар Савета је директор Канцеларије Националног савета.

Надлежни државни органи дужни су да сарађују са Саветом.

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету Србије, а просторије за рад Савета обезбедиће Влада, наводи се у одлуци.

У "Службеном гласнику" објављена је и Уредба о оснивању Канцеларије Националног савета за координацију сарадњу са Русијом и Кином.

Како се наводу у уредби, Канцеларија је служба Владе и њен задатак је да обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Националног савета за координацију сарадње са Русијом и Кином.

Канцеларијом руководи директор Канцеларије кога, на предлог премијера, поставља Влада на пет година.

Директор Канцеларије има заменика и помоћнике које Влада, на предлог директора, поставља такође на пет година.

Одлука и уредба објављене су у "Службеном гласнику" од 22. маја, а треба да ступе на снагу осмог дана од дана објављивања.

број коментара 0 Пошаљи коментар