Dokumenti

 1. Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa
 2. Plan namene radio-frekvencijskih opsega
 3. Plan namene radio-frekvencijskih opsega - tabelarni prikaz
 4. Strategija i akcioni plan za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje RTV programa
 5. Odluka o izmenama Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje RTV programa
 6. Specifikacija minimalnih tehničkih zahteva uređaja za prijem digitalnog zemaljskog televizijskog signala u Republici Srbiji
 7. Uputstvo o načinu i proceduri ispitivanja uređaja u cilju procene ispunjenosti uslova za prijem digitalnog zemaljskog televizijskog signala u Republici Srbiji
 8. Studija o mogućnostima iskorišćenja digitalne dividende u Republici Srbiji
 9. Zakon o elektronskim komunikacijama
 10. Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji do 2020. godine
 11. Pravilnik o izmeni Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu
 12. Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine
 13. Uredba o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije
 14. Javni poziv za prijavu za dodelu opreme za prijem signala digitalne televizije - STB uređaja
 15. Prijava za dodelu STB uređaja
broj komentara 0 pošalji komentar