Čitaj mi!

Jun, mesec mentalnog zdravlja

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije donelo je odluku da mesec jun proglasi Nacionalnim mesecom mentalnog zdravlja u Republici Srbiji.

Od ove godine, jun mesec će, kroz brojne javno-zdravstvene manifestacije i aktivnosti stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja, biti posvećen zdravstvenom prosvećivanju i psihoedukaciji stanovništva o mentalnom zdravlju; destigmatizaciji osoba koje boluju od mentalnih poremećaja; podizanju svesti građana o značaju očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja; kao i o značaju prevencije, odnosno, pravovremenog prepoznavanja simptoma mentalnih poremećaja, kao i lečenja i rehabilitacije.

Mentalno zdravlje je stanje blagostanja u kome svako od nas ostvaruje ili koristi svoje potencijale, uspeva da se uspešno nosi sa stresorima svakodnevnog života, radi produktivno i ostvaruje doprinos u društvu. Međutim, zahtevi svakodnevnog života savremenog čoveka i užurban tempo koji nas tera da tokom dana, meseca ili godine samo štikliramo uspešno/neuspešno obavljene zadatke ili obaveze, kao i brojne promene i izazovi na globalnom, svetskom nivou koji utiču na naše živote, gotovo da čine da pojam blagostanja zvuči samo kao ideal koji se teško doseže. Ali, ovakav pogled se u mnogome menja ukoliko shvatimo da savet i pomoć psihijatra ili psihologa nisu ekskluzivno rezervisani samo za osobe sa razvijenim simptomima mentalnih poremećaja. Naprotiv, profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja angažovani su i na polju prevencije, što podrazumeva rad sa onima koji primećuju da su nezadovoljni kvalitetom života koji vode, formiranim odnosima u svojoj okolini, koji žele promene, ali ne znaju odakle da krenu ili pak onima koji se jako plaše neminovnih promena kroz život. Ovi čuvari duševnog blagostanja će za nas moći da prepoznaju sve one unutrašnje prepreke koje nas sprečavaju da živimo kvalitetno uprkos životnim stresovima, koji će brojna ponašanja na sopstvenu štetu prevesti u neprepoznata osećanja, podsetiti nas koliko je važno da se vidaju i one nevidljive rane, kao i da nikada ne gubimo iz vida važnost očuvanja i negovanja odnosa prema sopstvenom biću.

Neka od sada mesec jun kao Nacionalni mesec mentalnog zdravlja bude podsetnik za sve nas da bez mentalnog zdravlja nema kvaliteta života.