Promocija knjige Guslarke i sviračice

RTS klub i izdavačko preduzeće Klio predstavljaju knjigu Guslarke i sviračice na tradicionalnim instrumentima, u sredu, 19. februara 2020. godine, u 19 časova, u RTS klubu (Hilandarska 2, zgrada Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske) O knjizi govore: autorka Iva Nenić, Jelena Radović-Jovanović, Ksenija Stevanović, Jovana Dukić i Zoran Hamović. Muzičke minijature: NEDA NIKOLIĆ, frulašica.

U svojoj knjizi Iva Nenić spaja svoja dosadašnja interesovanja i istraživanja, koja se kreću kroz ukrštanja etnomuzikologije, savremenih teorija ideologije, performativnosti, roda, identiteta i razlike, uvek propuštanih kroz sočiva studija kulture.

Autorka u svom naučnom radu pokreće raspravu odnosa identitetske politike i muzike.

Posvećenost temi žena, žena koje su u istoriji i danas preuzimale identitete koji se u stereotipnim prikazima ne smatraju ženskim, i posebno to propuštajući kroz muziku, kao izvođačku praksu i kao određeni umetničko-životni etos, autorka je načinila značajan proboj, ne samo u relativno maloj i na našim prostorima nedovoljno razvijenoj oblasti studija roda, već i u šire postavljenom teorijskomi istorijskom razmatranju položaja žena u Srbiji i na Balkanu.

(Iz recenzije Adriane Zaharijević)

Osnovne i doktorske studije Iva Nenić završila je na Odseku za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a na Interdisciplinarnim studijama teorije umetnosti i medija beogradskog Univerziteta umetnosti magistarske studije.

Angažovana je na programima Beogradske otvorene škole, Istraživačke stanice Petnica i Centra za ženske studije. Predavala je na brojnim akademskim institucijama u Srbiji i inostranstvu. Naučne radove, eseje i kritike objavljuje u domaćim i stranim naučnim
časopisima. Njena interesovanja se vezuju za kulturalne studije muzike, kritičku teoriju, muziku i identifikaciju/transgeneracijsko pamćenje, popularnu kulturu i teoriju ideologije.

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">