Читај ми!

Галерија РТС, од 13. септембра до 7. октобра 2022.

Експресивна поетика Јарослава Кандића

Изложба дела Јарослава Кандића у Галерији РТС ( од 13.септембра до 7. октобра) представља осврт и поновно враћање у фокус овог, од стручне и шире јавности, заборављеног уметника. Експозиција обухвата радове које је Јарослав Кандић поклонио Музеју рударства и металургије током свог боравка у Бору, као и радове из приватне заоставштине. Изложба је својеврсна посвета и сећање на овог угледног сликара и ликовног педагога који је један део свог живота и стваралаштва завештао граду Бору.

Јарослав Кандић је био уметник великог стваралачког потенцијала о чему сведочи и број његових сачуваних дела. Један је од оних аутора који је користио сваку прилику да искаже стваралачки сензибилитет и друштвени ангажман, одређујући себе првенствено као уметника који кореспондира са временом и својим непосредним окружењем.

На основу сагледавања ликовног опуса овог уметника, неафирмисаног ван своје уже средине, може се слободно рећи да он припада оној групи сликара који могу да се отргну савременим уметничким токовима, а своја ликовна поимања претворе у сопствену иконографију. Из тог разлога, његова дела добијају одређено и заслужено место у историјско уметничкој обради и могу се сматрати целовитим, језички доследним и у сваком погледу довољно садржајним за стручну анализу.

Посматрајући Кандићев ликовни опус уочићемо да је он сачињен од дела која се међусобно стилски разликују. Упркос томе што је већина дела настала у препознатљивом рукопису разноликост мотива, тема и начина грађења ликовних композиција открива нам Кандића као свестраног ствараоца који не бежи од класичних ликовних елемената и постулата. Заснивајући на њима свој ликовни израз, Кандић своју поетику гради на тековинама експресивне фигурације, показујући афинитет за експресионистичку одлику линије и боје. Његова дела одликује експресивност пиктуралног склопа са наглашеном субјективном интерпретацијом. Осећање за колористичке вредности својствено његовом сликарском сензибилитету употпуњује снагу стваралачког израза.

Ликовни критичар и уметник Зоран Павловић део Кандићевог стваралачког опуса, нарочито по ликовној форми и значењу, приближава кругу фантастичног сликарства. На изглед реалистичне, а у ствари романтичне пуне алегорија, алузија и симбола, Кандићева дела пружају могућност сагледавања једног необичног и специфичног света визуелно-ликовних форми у којима се транспонују све одлике његове интимне уметничке природе. Доследан својој имагинацији и стваралачкој поетици, Кандић је на платнима приказивао свој доживљај стварности и окружења у коме је живео и радио.

Стваралачки опус Јарослава Кандића репрезентативан у погледу индивидуалне поетике заузима посебно место нарочито на борској ликовној сцени и то у периоду шездесетих и седамдесетих година 20. века. Његово деловање допринело је културном и уметничком развоју средине у којој је и сам аутор живео и стварао. Разматрајући опус његових дела која се данас налазе и чувају у уметничкој збирци Музеја рударства и металургије, као и у приватној заоставштини, да се закључити да су она доказ непрекидног тражења стилског израза, где светлост и боју овај уметник прихвата као могућност ликовног израза.

Изложба Експресивна поетика Јарослава Кандића, из тог разлога, подсетиће нас на значај овог уметника, као и његовог стваралаштва које је оставило неизбрисив траг на развој уметности и културе у Бору. У средини у којој је једним делом живео и радио Кандић је препознат и прихваћен као прави уметник и ликовни педагог. До краја свог живота Јарослав Кандић је посао ликовног педагога обављао крајње савесно и одговорно, док је у уметности ненаметљиво и истрајно градио један лични, интимни свет.

Овде можете погледати/преузети каталог изложбе