Medaljon - Vaska Ilijeva

Vaska Ilijeva (1923 – 2001), vokalna interpretatorka, bila je duboko posvećena makedonskoj narodnoj pesmi. Sa muzikom se zbližila u najranijem detinjstvu, uz oca Todora koji je bio gajdaš. Četrdesetih godina se priključila Ansamblu „Tanecˮ. Pedesetih je počela da objavljuje singl-ploče. Pesme je snimala i u duetu sa Aleksandrom Sarievskim.

Pesme: ,,Sudbo moja dudbino‘‘, ,,Sestra brata moli za večera‘‘, ,,More čičo reče da me ženi‘‘ i ,,Što si mi sine veselo‘‘ u interpretaciji Vaske Ilieve, slušamo u današnjem ,,Medaljonu‘‘.