Sviraj svirče - Gitara

Gitara je klasični muzički instrument fabričke izrade. U muzičkoj praksi Srbije, gitara predstavlja jedan od tipičnih harmonsko-ritmičkih oslonaca u zvuku kafanskih i narodnih orkestara seoskih i urbanih sredina.

Danas smo usmereni na gitarski zvuk i to na formu gitarskog trija. Melodiju „Šesticaˮ izvodi Trio „Balkanske žiceˮ.