Medaljon - Duet Kondić - Gavrilović

Prostor rubrike dajemo Duetu Kondić – Gavrilović, koji je svojom interpretacijom i snimcima doprineo arhivi Radio Beograda, kao i kulturnom nasleđu Srbije. Duet je aktivno radio pet godina, a činili su ga pevači Svetlana Kondić i Gavrilo Gavrilović. Uglavnom su izvodili pesme iz južne Srbije, leskovačkog kraja i Makedonije, na osnovu zapisa etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića. Snimili su trideset pesama.