Od zlata jabuka

Tema današnje emisije "Od zlata jabuka" je pesma u kolu. Stručni naziv za naše najčešće izvođeno kolo je „kolo u tri". Tridesetih godina prošlog veka, zahvaljujući radu sestara Danice i Ljubice Janković, počinje aktivno beleženje narodnih igara. Za ovu priliku probraćemo desetak srpskih pesama koje su nekada pevane u kolu. Neke od njih se pevaju i danas, istina veoma retko. Uglavnom su komponovane još u 19. veku, pa i ranije, a neke su nastale u naše vreme.