1001 Trag - Čoban tera ovčice - Jasna Kočijašević

Pesma „Čoban tera ovčice”, koju ćemo danas slušati u interpretaciji Jasne Kočijašević, podstiče naša razmišljanja o simbolici ovce i jagnjeta u veri, kulturi, istoriji i svakodnevici srpskog naroda.