Medaljon - Ljuba Aličić

U rubrici „Medaljon“ ćemo predstaviti srpskog pevača komponovane muzike Ljubu Aličića. Prvu ploču „Pruži mi ruku, prijatelju moj“ snimio je sa šesnaest godina. Učestvovao je na festivalima Ilidža, Mesam ... Pored 13 singl ploča i 27 albuma, snimio je i nekoliko tradicionalnh pesama za Fonoteku Radio Beograda.