Čitaj mi!

Horovi Zoltana Kodaja

Veliki mađarski kompozitor iz prošlog veka Zoltan Kodaj prednjačio je među svojim evropskim savremenicima po znanju i pažnji koje je posvetio horskim kompozicijama.

 

One čine veliki deo njegovog opusa i za večerašnju emisiju Visine urednica Gorica Pilipović odabrala je neke od njih iz perioda od 1903. do 1936. godine.

Kodajeva karijera, inače, zahvata sedam decenija, od prvih sačuvanih rukopisa s kraja XIX veka do poslednjeg dovršenog dela iz 1966. Ovaj izuzetno dug period odlikovalo je nekoliko preokreta, ali je Kodajev individualni stil bio formiran već u prvoj deceniji HH veka. Ranija dela bila su mladalačka, zasnovana bilo na bečkom klasicizmu bilo na nemačkom romantizmu, ali i među njima ima neobično zrelih ostvarenja, poput horske minijature „Veče" koju ćemo takođe večeras slušati. Pored muzike Mocarta ili Hajdna, na Kodaja su veliki utisak ostavili i gregorijansko pojanje, dela Palestrine i Baha, a s druge strane, naravno, mađarska narodna muzika koja je svojom intonacijom bojila njegovu melodiku. Čovek koji je Kodaja najbolje poznavao, Bela Bartok, ovako je rekao: „Kodajeve kompozicije karakteriše bogata melodijska invencija, savršenstvo forme, izvesna naklonost ka melanholiji i neodređenosti. On ne traga za dionizijskom opijenošću, već žudi za unutrašnjom kontemplacijom".

 

broj komentara 0 pošalji komentar
Visine Visine

Autor:
Bojana Žižić, Ivana Komadina, Gorica Pilipović, Maja Čolović Vasić, Zorica Premate i Ana Ćirica

Na kraju programa, u VISINAMA predstavljamo  meditativne  i duhovne kompozicije autora svih konfesija i epoha. [ detaljnije ]