Fenomen autošovinizma

Autošovinizam je specifična vrsta šovinizma koju mogu posedovati pojedinac ili grupa, a koja se ogleda u izrazito negativnim predrasudama, mržnji, preziru, netoleranciji i agresivnosti prema sopstvenoj naciji.

Smatra se da je za tu sklonost ka samopovređivanju i samonegaciji, velikim delom kriv komunizam. Reč je o naopakom sistemu vrednosti, koji je, ono nacionalno smatrao krajnje nepoželjnim i u kojem je princip samonegacije i samokritike podrazumevao brzi napredak u komunističkoj hijerarhiji.

Autošovinisti sada vole da koriste termin modernost umesto termina demokratija. Moderno je pogled u budućnost, nov pogled na svet.

Ipak, narod prosto morate kritikovati i ukazivati na njegove mane i nedostatke, naročito ako se vaša reč čuje i ako se do nje drži.

Ali ko kaže da onaj ko kritički sudi o domaćim pojavama, ličnostima i institucijama - ne čini to u najboljoj nameri i u najboljem interesu svoje države i svog naroda? I zar, onda, on takvim svojim delanjem, koje često traži mnogo intelektualnog poštenja i moralne hrabrosti, a ponekad i velike lične žrtve svesno rizikuje da bude prokazan kao „autošovinista".

O fenomenu autošovinizma i njegovim istorijskim, kulturološkim i političkim korenima, o uticaju koji oni što ga zastupaju imaju na srpsku političku i kulturnu scenu govore : Zoran Ćirjaković i Zoran Ostojić.

Autor Dušanka Petrović

broj komentara 0 pošalji komentar