Čitaj mi!

Naučni skupovi

Sandra Šćepanović: Empedoklovo celovito znanje i odnos prema životu i smrti

U emisiji Naučni skupovi, petkom možete pratiti snimke izlaganja sa međunarodne naučne konferencije „Znanje i sloboda” koja je, u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva, održana 12. i 13. oktobra u Domu omladine u Beogradu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Sandre Šćepanović „Empedoklovo celovito znanje i odnos prema životu i smrti”.

Interdisciplinarnim naučnim skupom „Znanje i sloboda" Institut za studije kulture i hrišćanstva iz Beograda obeležio je deset godina svog postojanja. Učesnici konferencije su iz različitih perspektiva (filozofske, teološke, ekonomske i tako dalje) razmotrili odnos čovekove slobode i (sa)znanja, kao i druga pitanja koja su u neposrednoj vezi sa centralnom temom konferencije.

U svom izlaganju Sandra Šćepanović, sistematiše fragmente predsokratskog filozofa Empedokla, rasute po različitim delima antičke književosti, a posebno njegove savete učeniku Pausaniji, te pokušava da odgovori na pitanje kakav je značaj Empedoklove koncepcije celovitog znanja za čovekov odnos prema životu i smrti. Autorka zapaža da Empedokle ukazuje na mogućnost prevazilaženja ljudskih saznajnih ograničenja i sticanje bogolikog uvida u svet; naime, svojim umom, a takođe i svojim telesnim sklopom, čovek može dosegnuti božanski i time najviši stepen slobode - oslobođenost straha od smrti.

Sledećeg petka, 9. decembra nastavićemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.
Urednica ciklusa Tanja Mijović.broj komentara 0 pošalji komentar